Logo
  • Kabeļu gropju un kārbu frēzēšana;
  • Kontaktligzdu un slēdžu montāža;
  • Elektrosadalnes uzstādīšana un sashēmošana;
  • Automātslēdžu un drošinātāju uzstādīšana.
Uz augšu