Logo
 • Elektriskās shēmas izveidošana;
 • Elektoenerģijas zudumu noteikšana;
 • Elektroenerģijas skaitītāju/kontrolskaitītāju uzstādīšana;
 • Pazemes komutāciju tīklu skenēšana un uzrādīšana;
 • Zemapmetuma elektroinstalācijas skenēšana un uzrādīšana;
 • Kabeļu izolācijas pretestības mērījumi;
 • Cilpa-fāze- nulle mērījumi;
 • Zemējuma ietaišu pretestības mērījumi;
 • Zibens aizsardzības mērījumi;
 • Pārejas pretestības mērījumi;
 • Telpu un elektroietaišu termogrāfija.
Uz augšu