Logo
  • Elektroapgādes kabeļtīklu bojājumu vietas noteikšana līdz 1kV, lokalizēšana un savienojošo uzmavu uzstādīšana;
  • Sakaru kabeļtīkla bojājuma noteikšana, lokalizēšana un savienojošu uzmavu montāža;
  • Bojāto elektroiekārtu identificēšana;
  • Bojāto drošinātāju un automātslēdžu maiņa;
  • Izdegušo apgaismojuma spuldžu un bloku maiņa.

Uz augšu